תפריט

חברות הביטוח הטובות ביותר לביטוח רכב חובה לפי משרד האוצר

תמונת נושא עבור: חברות הביטוח הטובות ביותר לביטוח רכב חובה לפי משרד האוצר

בדף זה אנו אעניק לכם את כל המידע הרלוונטי על מנת לבחור את חברת הביטוח הטובה ביותר עבורכם. יתכן והנתונים החדשים יחסכו לכם עוגמת נפש גדולה מאוד בעתיד.

לאחרונה משרד האוצר פרסם מדד שירות ביטוח רכב חובה וביטוח רכב עקיף – מדד המשקף את השירות של כל חברות הביטוח בענף. הנתונים החדשים שמשרד האוצר פרסם הפתיעו את הציבור הרחב עם פערים משמעותיים בדירוגים בין חברות הביטוח. 

הציון מחושב בהתבסס על הרכיבים הבאים: שיעור תשלום התביעות, מהירות הטיפול בתביעות, רמת השירות, זמן מענה טלפוני, חדשנות דיגיטלית ועוד.

בנוסף לציוני מדד השירות של משרד האוצר – אנו נציג בפניכם את היתרונות והחסרונות של חברות הביטוח לעומת חברות ביטוח אחרות, על מנת שתוכלו להגיע להחלטה מושכלת, בשאלה היכן לבטח את רכבכם ולמעשה גם את גופכם.

ביטוח רכב חובה – בחישוב כל המדדים שצויינו לעי”ל – תשלום תביעות, שביעות רצון והמלצת הלקוחות, תלונות הציבור, זמן מענה הטלפוני וכלים הדיגיטליים  – להלן הציוד הציונים הכוללים לשנת 2017.

0
AIG
0
ביטוח ישיר
0
כלל
0
שירביט
0
שומרה
0
הראל
0
מנורה
0
ביטוח חקלאי
0
הפניקס
0
שלמה
0
הכשרה
0
מגדל
0
איילון
0
הפול

תשלום תביעות ביטוח רכב חובה – שיעור תשלום התביעות ומהירות הטיפול בתביעות ביטוח שנסגרו בחברה.

בנתון זה התחשבו ב-2 קריטריונים – שיעור תשלום לתובע מתוך כלל התביעות שנסגרו, ומהירות טיפול בתביעות.

להלן הדירוג מחברת הביטוח שדורגה במקום הגבוה ביותר לחברת הביטוח שדורגה במקום הנמוך ביותר.

במקום הראשון זכתה חברת ביטוח כלל עם ציון של 89, ולמקום השני הגיעה חברת ביטוח AIG עם ציון של 84. לא רחוק ממנה , בהפרש של נקודה בלבד נמצאת חברת ביטוח ישיר במקום השלישי עם ציון של 83. במקום הרביעי הגיעה חברת שירביט עם ציון של 81 ואחריה במקום החמישי נמצאת חברת מנורה עם ציון של 80. למקום השישי הגיעו חברות הכשרה ואיילון עם ציון של 78, ולמקום השביעי אך עם ציון צמוד  של 77 הגיעה חברת שלמה . במקום השמיני נמצאת חברת שומרה עם ציון של 76 , ומיד אחריה במקום התשיעי נמצאת חברת מגדל עם ציון של 75. למקום העשירי הגיעה חברת הראל עם ציון 74, ובמקום האחד עשר נמצאת הפניקס עם ציון של 71. למקום השנים עשר הגיעה חברת ביטוח חלקאי עם ציון של 67, ובהפרש של כמעט עשר נקודות הגיעה למקום האחרון חברת הפול עם ציון של 58 בלבד. 

 

0
כלל- מקום ראשון

שביעות רצון והמלצת לקוחות – משקף את מידת שביעות הרצון של הלקוחות מטיפול חברת הביטוח בפניות ובבקשות שירות ישירות אליה, מידת ההמלצה על חברת הביטוח של לקוחות שפנו וטופלו על ידה. להלן הדירוג מחברת הביטוח שדורגה במקום הגבוה ביותר לחברת הביטוח שדורגה במקום הנמוך ביותר.

במקום הראשון נמצאת חברת AIG עם ציון של 87, ולמקום השני הגיעו חברות הביטוח שומרה ומנורה עם ציון של 85. למקום השלישי והמכובד הגיעה חברת ביטוח ישיר עם ציון של 83, ובהפרש של נקודה בלבד הגיעה למקום הרביעי חברת הראל עם ציון של 82. במקום החמישי נמצאת חברת שלמה עם ציון 81, ואחריה מופיעה חברת ביטוח חקלאי עם ציון של 80. לא רחוק ממנה, עם ציון של 79 נמצאות שתי חברות הביטוח הכשרה והפול במקום השישי. למקום השביעי הגיעה חברת הפניקס עם ציון 78, ובמקום השמיני נמצאת חברת שירביט עם ציון של 77. למרות מקומם התשיעי, אך עם ציון לא רחוק של 76 הגיעו חברות כלל ואיילון, ובמקום האחרון נמצאת חברת מגדל עם ציון של 74. 

0
AIG - מקום ראשון

תלונות הציבור – הקריטריון משקף את מספר התלונות שהוגשו לרשות שוק ההון בשנת 2017 בביטוח רכב חובה, נגד חברת הביטוח, ואת מספר התלונות בהן נמצא שחברה לא פעלה כנדרש. ככל שהציון נמוך יותר, יותר לקוחות התלוננו כנגד החברה וביותר תלונות נמצא שיש להעניק פיצוי או סעד לפונה.

להלן הדירוג מחברת הביטוח שדורגה במקום הגבוה ביותר לחברת הביטוח שדורגה במקום הנמוך ביותר.

במקום הראשון בתלונות הציבור נמצאת חברת הראל עם ציון של 83, ולמקום השני הגיעו הפניקס וביטוח חקלאי עם ציון של 82. למקום השלישי הגיעה חברת מנורה עם ציון של 81, ולא רחוק ממנה הגיעו למקום הרביעי חברות שירביט ושומרה עם ציון של 79. במקום החמישי נמצאת חברת הכשרה עם ציון של 77, ובהפרש של נקודה בלבד נמצאת חברת ביטוח ישיר במקום השישי עם ציון של 76. במקום השביעי נמצאת חברת כלל עם ציון של 75, ולאחר מכן במקום השמיני נמצאות חברות הפול ו-AIG עם ציון של 71. למקום התשיעי הגיעה חברת שלמה עם ציון של 69, וממש צמוד אליה נמצאת חברת איילון במקום העשירי עם ציון של 68. במקום האחרון הגיעה חברת מגדל עם ציון של 62 בלבד. 

0
הראל- מקום ראשון

זמן מענה הטלפוני – כולנו קצרים בזמן, ומוזיקת ההמתנה לא חייבת להיות פסקול חיינו.

הדבר משקף את אחוז השיחות בהן ניתן מענה אנושי בתוך 3 דקות מרגע היציאה מנתב השיחות של החברה ועד לקבלת מענה אנושי (ללא זמן שיטוט בנתב). ככל שנציגי החברה ענו ליותר שיחות תוך 3 דקות, ציון החברה גבוה יותר.

להלן הדירוג בזמני המתנה מהטובים ביותר להכי פחות טובים.

למקום הראשון עם ציון גבוה של 95 זכו חברות ביטוח חקלאי והפול. למקום השני והמכובד הגיעה חברת שומרה עם ציון של 91, ולא רחוק ממנה נמצאת חברת שירביט במקום השלישי עם ציון של 90. בהפרש של כמעט עשר נקודות הגיעה חברת AIG למקום הרביעי עם ציון של 81, ולמקום החמישי הגיעה חברת ביטוח ישיר עם ציון של 80. למקום השישי הגיעה חברת הפניקס עם ציון של 76, ובמקום השביעי נמצאות חברות שלמה ומגדל עם ציון של 75. למקום השמיני הגיעה חברת הראל עם ציון של 70, ובפער גדול נמצאת חברת איילון במקום התשיעי עם ציון של 46 בלבד. במקום העשירי נמצאת חברת מנורה עם ציון 44, ובתחתית הטבלה מופיעה חברת הכשרה עם ניקוד של 43. 

0
ביטוח חקלאי והפול - מקום ראשון

כלים דיגיטליים – קריטריון חדש שנכנס לשנת 2017 הוא הנגשת שירותי החברה ללקוחות במדיה הדיגיטלית. על חברת הביטוח להעמיד בפני הלקוח מספר ערוצי פעולה ותקשורת עם החברה, בנוסף לערוצי פעולה ופניה לנציגי החברה. הערוצים הדיגיטליים יאפשרו ללקוח ביצוע היקף משמעותי של פעולות ליבה כגון הגשת תביעה, ביטול פוליסה או עדכון פרטים אישיים.

ציון החברה נועד לשקף את האפשרות של לקוחות לפנות לחברה בכל אחד מהערוצים הבאים: אתר האינטרנט של החברה, אתר מותאם, שימוש בדואר אלקטרוני או במסרונים SMS, ונתב שירות טלפוני ממוחשב.

במקום הראשון זכו חברות AIG וביטוח ישיר עם ציון של 85, ולמקום השני הגיעה חברת כלל עם ציון של 76. ניתן להבחין בפערים משמעותיים בין החברות ,אומנם הפניקס הגיעה למקום השלישי, אך עם ציון נמוך של 51. במקום הרביעי נמצאות חברות איילון ושירביט עם ציון של 46, ולמקום החמישי הגיעה חברת מגדל עם ציון של 40. לא רחוק ממנה נמצאת חברת הראל במקום השישי עם ציון של 38, ובהפרש של 8 נקודות נמצאת חברת הפול במקום השביעי עם ציון של 30.  למקום השמיני הגיעה חברת מנורה  עם ציון של 29, ובמקום התשיעי נמצאת חברת שומרה עם ציון של 26. למקום העשירי הגיעה חברת ביטוח חקלאי עם ציון 24, ומיד אחריה נמצאת במקום האחד עשר חברת הכשרה עם ציון של 22. למקום האחרון ועם ציון מאכזב של 14 בלבד הגיעה חברת הביטוח שלמה. 

0
AIG וביטוח ישיר - מקום ראשון

מידע מקיף על חברות הביטוח

בנוסף למידע של משרד האוצר – אספנו עבורכם מידע מקיף עבור כל חברת הביטוח. לרבות דרכים ליצירת קשר, מידע על הפוליסות וכיוב’. חשוב מכך, במידה וישנם לבטים באיזו חברה לעשות את ביטוח הרכב (מקיף + חובה), אנו נציג בפניכם את היתרונות והחסרונות של חברות הביטוח. שימו לב – להחלטה איפה לבטח את הרכב, משמעות רבה, למקרה שבו תיזקק להפעיל את הפוליסה. למידע נוסף, לחצו על חברת הביטוח שברצונכם לקרוא עליה:

עורך דין גיא רינטוביץ׳

מנהל פורטל "פיצוי בדרכים"

אני, עו"ד גיא רינטוביץ', מנהל פורטל "פיצוי בדרכים", כאן בשבילכם כדי לענות על כל שאלה ולעזור לכל נפגע תאונת דרכים למצות את זכויותיו מול חברות הביטוח, ביטוח לאומי והרשויות השונות.

מלבד העזרה שאני מעניק בפורטל "פיצוי בדרכים", אני שותף בכיר במשרד מרקמן את טומשין, שהנו אחד ממשרדי הנזיקין הגדולים והמוכרים בארץ, בו אני מנהל את מחלקת נפגעי תאונות הדרכים.

לאורך השנים, ייצגתי וטיפלתי באלפי נפגעים עד לקבלת הפיצוי המקסימלי עבורם, ואשמח לחלוק את הידע ולעזור גם לכם.

כדי להתייעץ ישירות איתי ישירות צלצלו 054-3696959

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עברת תאונת דרכים?

השאר פרטים ועו"ד יצור עמך קשר בקדם